תפוחן - גדול

₪40מחיר
תפוחן המוציא את ליבת התפוח
נירוסטה, ידית פלסטיק

© grubstein1940 | 03-6824619