top of page

שובר מתנה

שובר המתנה של גרובשטיין
מתנה שאי אפשר לטעות,
מקבל הגיפט קארד יבחר בעצמו את הפריטים שבאמת צריך,
לכרטיס אין תוקף, כך שניתן לממש אותו לאורך זמן.
בחרו כל סכום, הוסיפו ברכה ואנחנו נדאג לכל השאר :)
...
שובר המתנה של גרובשטיין מתנה שאי אפשר לטעות, מקבל הגיפט קארד יבחר בעצמו את הפריטים שבאמת צריך, לכרטיס אין תוקף, כך שניתן לממש אותו לאורך זמן. בחרו כל סכום, הוסיפו ברכה ואנחנו נדאג לכל השאר :)

bottom of page