כוסות מידה - נירוסטה

₪45מחיר
4 כוסות מדידה נירוסטה
1 כוס 250 מ"ל
1/2 כוס 125 מ"ל
1/3 כוס 80 מ"ל
1/4 כוס 60 מ"ל

© grubstein1940 | 03-6824619