כד מידה - פלסטיק - 1 ליטר

₪10מחיר
מד ליטר פלסטיק
1 ליטר
דוגמא יכולה להשתנות

© grubstein1940 | 03-6824619