פורס עוגה - 6 שכבות

₪60מחיר
תבניות מיוחדת עם חריצים
לחיתוך עוגה לשכבות שוות

© grubstein1940 | 03-6824619