סיפון לקצפת 500 מ"ל

₪450מחיר
סיפון לקצפת 
500 מ"ל

© grubstein1940 | 03-6824619