סט חותכני מספרים

₪15מחיר
חותכני מספרים 0-9 + סימני חשבון
פלסטיק

© grubstein1940 | 03-6824619